Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00064 | Ngày quay thưởng 18/04/2017

Giải nhất

0 9 0 0

Giải nhì

8 2 9 3

0 9 5 5

Giải ba

0 5 2 9

2 8 1 7

1 5 4 8

Giải khuyến khích 1

x 9 0 0

Giải khuyến khích 2

x x 0 0

Giải thưởng Số lượng vé trúng Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3 15.000.000
Giải nhì 17 6.500.000
Giải ba 53 3.000.000
Giải khuyến khích 1 1.000.000 1.000.000
Giải khuyến khích 2 100.000 100.000

Kết quả trúng thưởng Max 4D | Kỳ quay thưởng #00064 | Ngày quay thưởng 18/04/2017

Lượt xem: 16

Bình luận

Bình luận