Để có thêm không khí với xổ số kiểu mỹ Mega 6/45, chúng tôi đưa ra các thống kê và dự đoán cho kỳ mở thưởng ngày: 21/04/2017

Thống kê kết quả xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45

Thống kê cho kỳ quay thưởng hiện tại

Jacpot: 19 20 32 33 38 44

Lần cuối: [3] [6] [1] [2] [2] [1]

Phần trăm: 61 80 100 80 76 76

Các số quan tâm

Các số lâu rồi chưa ra (số khát): 34 15 22 45 39 35

Các số vừa ra: 06 07 18 29 04 05

Các số có tần xuất ra trung bình: 25 26 37 16 17 40

Các số hay ra nhất: 32 05 25 17 31 30

Các số ít ra nhất: 41 09 40 01 15 19

Các số có tỉ lệ % ra trung bình: 34 18 28 38 44 03

Cách dự đoán: Sẽ chọn 6 số trong 6 dãy [Các số quan tâm] bên trên.

Dãy có khả năng ra cao:

01 03 04 05 06 07 09 15 16 17 18 19 22 25 26 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 44 45

Dự đoán số hôm nay của Xổ số kiểu Mỹ là:

05 06 18 25 34 41

Bảng thống kê chi tiết kết quả sổ số kiểu Mỹ

Số bóng Số lần xuất hiện Tỉ lệ % Số kỳ chưa xuất hiện
01 13 61 8
02 19 90 3
03 17 80 3
04 18 85 2
05 21 100 2
06 19 90 1
07 10 47 1
08 14 66 3
09 12 57 12
10 15 71 2
11 14 66 8
12 18 85 7
13 18 85 3
14 10 47 6
15 13 61 26
16 17 80 5
17 20 95 5
18 16 76 1
19 13 61 0
20 17 80 0
21 19 90 4
22 14 66 20
23 17 80 6
24 17 80 9
25 20 95 4
26 14 66 4
27 15 71 7
28 16 76 9
29 18 85 1
30 19 90 8
31 19 90 13
32 21 100 0
33 17 80 0
34 15 71 30
35 9 42 16
36 13 61 2
37 17 80 4
38 16 76 0
39 11 52 19
40 12 57 5
41 11 52 3
42 8 38 11
43 9 42 10
44 16 76 0
45 13 61 19

Các dự đoán/thống kê chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu các bạn sử dụng kết quả của chúng tôi (http://www.XSKieuMy.com)

Dự đoán kết quả xổ số kiểu mỹ mở thưởng vào ngày 21/04/2017

Lượt xem: 1112

Bình luận

Bình luận