Để có thêm không khí với xổ số kiểu mỹ Mega 6/45, chúng tôi đưa ra các thống kê và dự đoán cho kỳ mở thưởng ngày: 19/04/2017

Thống kê kết quả xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45

Thống kê cho kỳ quay thưởng hiện tại

Jacpot: 06 07 18 29 32 44

Lần cuối: [9] [6] [18] [9] [4] [16]

Phần trăm: 90 47 76 85 95 71

Các số quan tâm

Các số lâu rồi chưa ra (số khát): 34 15 22 45 39 35

Các số vừa ra: 04 05 10 33 36 38

Các số có tần xuất ra trung bình: 26 37 16 17 40 14

Các số hay ra nhất: 05 32 25 17 31 30

Các số ít ra nhất: 41 09 19 40 01 15

Các số có tỉ lệ % ra trung bình: 34 38 44 18 20 28

Cách dự đoán: Sẽ chọn 6 số trong 6 dãy [Các số quan tâm] bên trên.

Dãy có khả năng ra cao:

01 04 05 09 10 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45

Dự đoán số hôm nay của Xổ số kiểu Mỹ là:

05 25 26 34 38 41

Bảng thống kê chi tiết kết quả sổ số kiểu Mỹ

Số bóng Số lần xuất hiện Tỉ lệ % Số kỳ chưa xuất hiện
01 13 61 7
02 19 90 2
03 17 80 2
04 18 85 1
05 21 100 1
06 19 90 0
07 10 47 0
08 14 66 2
09 12 57 11
10 15 71 1
11 14 66 7
12 18 85 6
13 18 85 2
14 10 47 5
15 13 61 25
16 17 80 4
17 20 95 4
18 16 76 0
19 12 57 2
20 16 76 5
21 19 90 3
22 14 66 19
23 17 80 5
24 17 80 8
25 20 95 3
26 14 66 3
27 15 71 6
28 16 76 8
29 18 85 0
30 19 90 7
31 19 90 12
32 20 95 0
33 16 76 1
34 15 71 29
35 9 42 15
36 13 61 1
37 17 80 3
38 15 71 1
39 11 52 18
40 12 57 4
41 11 52 2
42 8 38 10
43 9 42 9
44 15 71 0
45 13 61 18

Các dự đoán/thống kê chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu các bạn sử dụng kết quả của chúng tôi (http://www.XSKieuMy.com)

Dự đoán kết quả xổ số kiểu mỹ mở thưởng vào ngày 19/04/2017

Lượt xem: 1161

Bình luận

Bình luận