Kết quả trúng thưởng Max 4D
Kỳ quay thưởng #00021 | Ngày quay thưởng 05/01/2017
Giải nhất
2 9 8 6
Giải nhì
3 9 8 8
6 4 0 1
Giải ba
6 4 3 5
2 4 2 0
4 6 7 9
Giải khuyến khích 1
x 9 8 6
Giải khuyến khích 2
x x 8 6

Giải thưởng Số lượng vé trúng Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 35 15.000.000
Giải nhì 39 6.500.000
Giải ba 61 3.000.000
Giải khuyến khích 1 283 1.000.000
Giải khuyến khích 2 2378 100.000

Kết quả trúng thưởng Max 4D | Kỳ quay thưởng #00021 | Ngày quay thưởng 05/01/2017

Lượt xem: 20

Bình luận

Bình luận