Cơ cấu giải thưởng khi chơi sổ xố kiểu mỹ mega 6/45
STT Các loại chơi bao
Giải thưởng trúng 3 số Giải thưởng trúng 4 số Giải thưởng trúng 5 số Giải thưởng trúng 6 số
1  mua 1 bộ (1 vé) 30.000 300.000 10.000.000 J*
2 5 (Bao 5) tương đương mua 40 vé đơn và giải như bộ 1 vé
3 7 (Bao 7) 120.000 1.020.000 21.500.000 60.000.000+J*
4 8 (Bao 8) 300.000 2.280.000 34.800.000 124.500.000+J*
5 9 (Bao 9) 600.0000 4.200.000 50.200.000 194.100.000+J*
6 10 (Bao 10) 1.050.000 6.900.000 68.000.000 269.400.000+J*
7 11 (Bao 11) 1.680.000 10.500.000 88.500.000 351.000.000+J*
8 12 (Bao 12) 2.520.000 15.120.000 11.2000.000 439.500.000+J*
9 13 (Bao 13) 3.600.000 20.880.000 138.800.000 535.500.000+J*
10 14 (Bao 14) 4.950.000 27.900.000 169.200.000 639.600.000+J*
11 15 (Bao 15) 6.600.000 36.300.000 203.500.000 752.400.000+J*
12 18 (Bao 18) 13.650.000 70.980.000 332.800.000 1.149.000.000+J*

J* là số tiền độc đắc được tính theo từng kỳ và không cố định, thấp nhất 12 tỉ

Tham khảo thêm giá tiền mua tại đây: http://www.xskieumy.com/trangchu/2016/10/cach-choi-bao-xo-kieu-va-gia-tien-can-mua/

Lượt xem: 301

Bình luận

Bình luận

Trả lời