Cách chơi bao xổ sổ kiểu mỹ và giá tiền cần mua

STT Các loại chơi bao
Số lượng bộ số (số vé đơn tương đương)
Giá tiền mua (VNĐ)
1  Chọn 6 số (1 vé) 1 10.000
2 chọn 5 số  (Bao 5) 40 400.000
3 chọn 7 số (Bao 7) 7 70.000
4 chọn 8 số (Bao 8) 28 280.000
5 chọn 9 số (Bao 9) 84 840.000
6 chọn 10 số (Bao 10) 210 2.100.000
7 chọn 11 số (Bao 11) 462 4.620.000
8 chọn 12 số (Bao 12) 924 9.240.000
9 chọn 13 số (Bao 13) 1.716 17.160.000
10 chọn 14 số (Bao 14) 3.003 30.030.000
11 chọn 15 số (Bao 15) 5.005 50.050.000
12 chọn 18 số (Bao 18) 18.564 185.640.000

 

Tham khảo giải thưởng tại đây: http://www.xskieumy.com/trangchu/2016/10/co-cau-giai-thuong-khi-choi-xo-kieu-my-me-ga-6-45/

Lượt xem: 366

Bình luận

Bình luận

Trả lời